Vastuullisuus/ESG

Vastuu on meidän

Terve yritys

– terve tulevaisuus

Tiedostamme, että tekemämme työ vaikuttaa työtovereihimme, asiakkaisiimme ja ympäristöömme. Ja että voimme rakentaa taloudellisesti terveen yrityksen vain, jos perustana ovat yksilöiden, kulttuurin ja ympäristön terveys.

Se on meidän tapamme toimia.

ESG = ympäristöasiat, yhteiskuntavastuu ja hallintotapa

Huolehdimme ympäristöstä, kannamme yhteiskuntavastuuta ja pyrimme hyvään hallintotapaan.

ESG mainitaan usein, kun puhutaan yrityksen strategiasta ja tavoitteista näillä aloilla. Toiset kutsuvat sitä vain vastuullisuudeksi, koska kaikki nämä osa-alueet liittyvät toisiinsa. TicTac käyttää molempia termejä.

Ympäristö

Kuljemme varovasti, jotta emme jätä jalanjälkiä

TicTacin ydinliiketoiminta perustuu digitaalisiin työkaluihin. Pyrimme edistämään parempaa huomista luomalla parhaan mahdollisen perustan digioppimiselle.

Kasvamme ja meillä on vahvat siteet kumppaneihimme, joten mahdollisuutemme ovat loistavat. Siksi asetamme myös tiukat vaatimukset vastuullisuudellemme. Tavoitteenamme on tarjota markkinoiden vastuullisimpia ratkaisuja. Se tarkoittaa, että asetamme vaatimuksia myös asiakkaille, kumppaneille ja toimittajille.

Toimittamamme palvelut ovat pääasiassa sähköisiä. Olemme silti tietoisia siitä, että päivittäinen liiketoimintamme vaikuttaa ilmastojalanjälkeemme. Siksi rajoitamme matkustamista, hoidamme hallintoa digitaalisesti ja pyrimme vähentämään sähkönkulutusta. Seurataksemme ympäristötyötämme mittaamme hiilijalanjälkeämme.

Yhteiskuntavastuu

Toimintamme pyörii ihmisten ympärillä

Työskentelemme digitaalisten ratkaisujen parissa, mutta oikeasti tarjoamme ratkaisuja ihmisille. Ja kaikki alkaa kotipesästä, terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä. TicTacilla työskennellään yhtenä tiiminä, joustetaan ja annetaan tilaa kasvaa. Meillä ollaan osallistavia, ennakkoluulottomia ja eteenpäin katsovia.

Yrityskulttuurimme on yhteisen työn tulosta. Nämä ovat kulmakivemme:

  • Kunnioitamme toistemme taitoja ja kykyjä  
  • Meillä on avoimet ovet ja kannustamme yhteistyöhön  
  • Reagoimme syrjintään ja häirintään
  • Meillä on nollatoleranssi huumeita kohtaan
  • Olemme kaikki yrityksemme brändin lähettiläitä
  • Suojaamme omaa ja asiakkaidemme yksityisyyttä ja tietoja
Hallintotapa

Kaikki hallussa

Vastuullisessa hallintotavassa on kyse läpinäkyvyydestä, hyvin toimivasta hallituksesta ja toimittajien laadunvarmistuksesta. Kyse on myös tärkeistä toiminnoista, kuten whistleblowing-ilmoitusjärjestelmän toteuttamisesta.

Hyvän liiketoimintaetiikan turvaamiseksi TicTac mittaa säännöllisesti sisäisessä ESG-ohjelmassa esitettyjä mittareita. Ne on valittu siten, että ne ovat linjassa Agenda 2030:n ja sen 17 maailmanlaajuisen tavoitteen kanssa, jotka YK:n jäsenvaltiot ovat hyväksyneet.

Intohimo työhön – uteliaisuus – huippuosaaminen

Ydinarvomme ohjaavat kaikkea toimintaamme. Uskomme, että ne ohjaavat meitä hyvin myös ESG-asioissa, jos suhtaudumme intohimoisesti sitoumukseemme tulevia sukupolvia kohtaan, olemme uteliaita jokaisessa kohtaamisessa työtovereiden ja asiakkaiden kanssa ja pyrimme huippuosaamiseen liiketoiminnan harjoittamisessa.

Varaa tapaaminen

Kiitos yhteydenotosta

TicTac palvelee mielellään – täytä lomake, niin otamme sinuun pian yhteyttä.

Kiitos yhteydenotosta!
Palaamme pian asiaan.
Hups! Jotain meni pieleen lomakkeen lähettämisessä.