Bærekraft / ESG

Det er vårt ansvar

Et sunt selskap

- en sunn fremtid

Vi erkjenner at arbeidet vi utfører påvirker våre medarbeidere, våre kunder og vårt miljø. Og at vi bare kan bygge et økonomisk sunt selskap med utgangspunkt i personlig, kulturell og miljømessig helse.

Dette er måten vi gjør det på.

ESG = miljø, sosiale forhold samt eierstyring og selskapsledelse

Vi bryr oss om miljøet, vi tar samfunnsansvar og vi etterstreber god eierstyring og selskapsledelse.

Man snakker ofte om ESG når man refererer til et selskaps strategi og ambisjoner på disse områdene. Andre kaller det bare bærekraft, siden alt henger sammen. Hos TicTac bruker vi begge begrepene.

Miljø

Vi går forsiktig frem for å etterlate oss minst mulig avtrykk

TicTacs kjernevirksomhet er basert på digitale verktøy. Vi ønsker å bidra til en bedre morgendag ved å skape et best mulig grunnlag for digital læring.

Vi vokser, og med sterke bånd til partnerne våre har vi fantastiske muligheter. Nettopp derfor stiller vi også store krav til bærekraft. Vår ambisjon er å tilby de mest bærekraftige løsningene på markedet. Det betyr at vi også stiller krav til våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

Leveransene våre skjer hovedsakelig elektronisk. Vi er likevel klar over at vår daglige virksomhet påvirker klimaavtrykket vårt. Derfor begrenser vi reisevirksomheten, håndterer administrasjonen digitalt og er nøye med strømforbruket. For å følge opp miljøarbeidet vårt måler vi karbonavtrykket vårt.

Sosialt

Vi jobber med mennesker

Vi jobber kanskje med digitale løsninger, men vi tilbyr egentlig løsninger for mennesker. Og alt begynner hjemme, med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Hos TicTac jobber vi som ett team og gir hverandre fleksibilitet og rom til å vokse. Vi streber etter å være inkluderende, åpne og fremtidsrettede.

Bedriftskulturen vår er en kollektiv innsats, bygget av oss alle. Dette er hjørnesteinene våre:

  • Vi respekterer hverandres ferdigheter og evner.  
  • Vi har åpne dører og oppmuntrer til samarbeid  
  • Vi reagerer på diskriminering og trakassering
  • Vi har nulltoleranse for narkotika
  • Vi er alle ambassadører for selskapets varemerke
  • Vi beskytter vårt og våre kunders personvern og data.
Styring

Åpenhet og ærlighet

Ansvarlig eierstyring og selskapsledelse handler om åpenhet, et velfungerende styre og kvalitetssikring av underleverandører. Det handler også om å ha viktige funksjoner på plass, for eksempel varsling.

For å sikre god forretningsetikk måler TicTac regelmessig et sett med indikatorer som er beskrevet i vår interne ESG-policy. Indikatorene er valgt for å være i tråd med Agenda 2030 og de 17 globale målene som er vedtatt av FNs medlemsland.

Styrt av lidenskap - nysgjerrighet - dyktighet

Kjerneverdiene våre er en rettesnor i alt vi gjør. Vi mener også at det også gjelder i ESG-land. Vi er lidenskapelig opptatt av vårt engasjement for fremtidige generasjoner, nysgjerrige i hvert eneste møte med medarbeidere og kunder og vi streber etter å drive en fremragende virksomhet.

Avtal et møte

Takk for at du tok kontakt

TicTac er her for å hjelpe deg - fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg så snart som mulig.

Takk for at du tok kontakt!
Vi snakkes snart.
Oops! Noe gikk galt da du sendte inn skjemaet.