Bæredygtighed / ESG

Vi har et ansvar

En sund virksomhed

- en sund fremtid

Vi anerkender, at det arbejde, vi udfører, påvirker vores medarbejdere, vores kunder og vores omverden. Vi  kan kun opbygge en økonomisk sund virksomhed med afsæt i personlig sundhed, kulturel sundhed og miljømæssig sundhed.

Det er den måde, vi gør det på.

ESG = miljø, sociale forhold og ledelse

Vi bekymrer os om miljøet, vi tager socialt ansvar, og vi stræber efter en sund styring af virksomheden.

Man taler ofte om ESG, når man henviser til en virksomheds strategi og ambitioner på disse områder. Andre kalder det bare bæredygtighed. Det hele hænger sammen. I Tictac Learn bruger begge begreber.

Miljø

Vi træder forsigtigt for at efterlade lette fodspor

TicTacs kerneforretning er baseret på digitale værktøjer. Vi stræber efter at bidrage til en bedre fremtid ved at skabe det bedst mulige fundament for digital læring.

Vi er i vækst og med stærke bånd til vores samarbejdspartnere, har vi fantastiske muligheder - men derfor stiller vi også store krav til  bæredygtighed. Vores ambition er at tilbyde de mest bæredygtige løsninger på markedet. Det betyder, at vi også stiller krav til vores kunder, partnere og leverandører.

Vores leverancer foregår hovedsageligt elektronisk. Alligevel er vi opmærksomme på, at vores daglige forretning påvirker vores klimaaftryk. Derfor begrænser vi rejser, håndterer administration digitalt og er opmærksomme på elforbruget. For at følge op på vores miljøarbejde måler vi vores CO2-aftryk.

Socialt

Vi har med mennesker at gøre

Vi arbejder måske nok med digitale løsninger, men vi tilbyder i virkeligheden løsninger til mennesker. Og det hele starter derhjemme med et sundt og sikkert arbejdsmiljø. I TicTac arbejder vi som et team, hvor vi giver hinanden fleksibilitet og plads til at vokse. Vi stræber efter at være inkluderende, åbne og fremtidsorienterede.

Vores virksomhedskultur er resultatet af en fælles indsats, skabt af os alle. Dette er vores hjørnesten:

  • Vi respekterer hinandens færdigheder og evner  
  • Vi har åbne døre og opfordrer til samarbejde  
  • Vi reagerer på diskrimination og chikane
  • Vi har nultolerance over for stoffer
  • Vi er alle ambassadører for vores virksomheds brand
  • Vi beskytter vores og vores kunders privatliv og data
Ledelse

Der er styr på det

Ansvarlig virksomhedsledelse handler om gennemsigtighed, at have en velfungerende bestyrelse og kvalitetssikring af underleverandører. Det handler også om at have vigtige funktioner, såsom whistleblowing, på plads.

For at sikre god forretningsetik måler TicTac regelmæssigt en række indikatorer, som er beskrevet i vores interne ESG-politik. De er valgt, så de stemmer overens med Agenda 2030 og dens 17 globale mål, som er vedtaget af FN's medlemslande.

Drevet af passion - curiosity - excellence

Vores kerneværdier er vores styrende principper i alt, hvad vi gør. Værdierne vejleder os også i vores tilgang til "ESG". Vi ønsker at engagere os i de fremtidige generationer, at være nysgerrige i ethvert møde med kolleger og kunder, og vi stræber efter at være professionelle i den måde, vi driver forretning på.

Book et møde

Tak, fordi du vil i kontakt med os

Vi står i TicTac klar til at hjælpe - udfyld formularen, så vender vi tilbage til dig snarest muligt.

Tak, fordi du kontaktede os!
Vi tales ved snart.
Ups! Noget gik galt, da du indsendte formularen.