Tillgänglighet i Storyline 360 - eLearning

Finns på engelska och tyska. Lämplig för erfarna användare. Grundläggande kunskaper i Storyline 360 krävs. Lär dig skapa tillgänglighetsanpassat utbildningsmaterial så ditt innehåll inte hindrar användaren. Längd: 5 timmar (självstudier)

I vissa fall är tillgänglighet ett lagkrav, men det är alltid viktigt att undanröja onödiga hinder för användarna.

390.00
exkl. moms
Köp nu

Information om produkten

‍Tillgänglig engelska och tyska. Lämplig för avancerade användare.

Syfte

Att kunna erbjuda en inlärningsupplevelse för alla.

I vissa fall är det ett lagkrav, men de flesta instruktionsdesigners tycker det är viktigt att deras digitala kurser kan upplevas av alla, utan hinder.

Tillgänglighet omfattar olika aspekter som man måste ta hänsyn till i författarverktyget. Detta kräver kunskap om vad som kan vara ett hinder och hur man undviker dem.

Resultat

Efter utbildningen kommer du att vara medveten om de hinder som kan uppstå beroende på målgrupp och utbildningsinnehåll. Du vet hur man erbjuder tillgängligt innehåll i Storyline 360 genom att göra rätt inställningar och visa lärandeinnehållet. Du får också uppleva skillnaden genom praktiska övningar under utbildningens gång.

Agenda

Tillgänglighet i Storyline 360

  • Inledning om tillgänglighet i digitalt lärande.
  • Förberedelse av SL-fil.
  • Implementering av tillgängligt utbildningsinnehåll.
  • Testning.
  • Praktisk övning.
  • Ytterligare information

Information om köp

För erfarna användare eller nya användare med viss erfarenhet och grundläggande kunskaper.