Hållbarhet / ESG

Det är vårt ansvar

Ett sunt företag

- en hälsosam framtid

Vi är medvetna om att det arbete vi utför påverkar våra medarbetare, våra kunder och vår miljö. Och att vi bara kan bygga ett finansiellt sunt företag med en bas av personlig hälsa, kulturell hälsa och miljöhälsa.

Det här är vårt sätt att gå tillväga.

ESG = Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

Vi värnar om miljön, vi tar socialt ansvar och vi strävar efter en sund bolagsstyrning.

Man talar ofta om ESG när man syftar på ett företags strategi och ambitioner inom dessa områden. Andra kallar det bara hållbarhet, eftersom allt hänger ihop. På TicTac använder vi båda begreppen.

Miljö

Vi trampar försiktigt för att lämna lätta fotspår

TicTacs kärnverksamhet bygger på digitala verktyg. Vi strävar efter att bidra till en bättre morgondag genom att skapa den bästa möjliga grunden för digitalt lärande.

Vi växer och med starka band till våra partners har vi fantastiska möjligheter - men därför ställer vi också stora krav på vår hållbarhet. Vår ambition är att erbjuda de mest hållbara lösningarna på marknaden. Det innebär att vi också ställer krav på våra kunder, partners och leverantörer.

Våra leveranser sker huvudsakligen elektroniskt. Vi är dock medvetna om att vår dagliga verksamhet påverkar vårt klimatavtryck. Därför begränsar vi resandet, sköter administrationen digitalt och är noga med elförbrukningen. För att följa upp vårt miljöarbete mäter vi också vårt koldioxidavtryck.

Socialt

Vi är i människobranschen

Vi kanske arbetar med digitala lösningar, men vi erbjuder verkligen lösningar för människor. Och allt börjar hemma, med en sund och säker arbetsmiljö. På TicTac arbetar vi som ett team och ger varandra flexibilitet och utrymme att växa. Vi strävar efter att vara inkluderande, öppna och framåtblickande.

Vår företagskultur är en kollektiv insats som byggs upp av oss alla. Detta är våra hörnstenar:

  • Vi respekterar varandras färdigheter och förmågor.  
  • Vi har öppna dörrar och uppmuntrar samarbete.  
  • Vi reagerar på diskriminering och trakasserier.
  • Vi har nolltolerans mot droger.
  • Vi är alla ambassadörer för vårt företags varumärke.
  • Vi skyddar vår och våra kunders integritet och uppgifter.
Styrning

Allt i ordning

Ansvarsfull bolagsstyrning handlar om transparens, att ha en väl fungerande styrelse och kvalitetssäkring av underleverantörer. Det handlar också om att ha viktiga funktioner, som visselblåsarsystem, på plats.

För att säkerställa god affärsetik mäter TicTac regelbundet ett antal indikatorer i enlighet med vår interna ESG-policy. Indikatorerna är valda för att ligga i linje med Agenda 2030 och dess 17 globala mål som antagits av FN:s medlemsländer.

Vägledda av passion – curiosity – excellence

Våra värdeord guidar oss i allt vi gör. Vi tror också att de vägleder oss när det gäller ESG. Vi brinner för att stötta framtida generationer, är nyfikna i varje möte med medarbetare och kunder och strävar efter excellens i hur vi bedriver vår verksamhet.

Boka ett möte

Tack för att du hörde av dig!

TicTac är här för att hjälpa dig - fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Tack för att du hörde av dig!
Vi hörs snart igen.
Hoppsan! Något gick fel när du skickade in formuläret.