TicTac-logotyp

Tillägg: Job Task Analys

Heldag på plats + 2 digitala genomgångar

Denna workshop är ett tillägg till vår workshop med titeln "Nytt inlärningsprojekt". Den här gången stärker vi inlärningsförmågan genom att göra en Job Task Analysis​.

Är ni beredda att lyfta era utbildningsprodukter till nya höjder och säkerställa att de går från ren kunskapsöverföring till att skapa verkliga effekter? På TicTac är vi övertygade om den potential som Job Task Analys-metoden har för att omdefiniera hur ni arbetar med rekrytering, kompetenskartläggning och utbildningsdesign.

Information om produkten

Finns på svenska och engelska. Lämplig för företag med nya stora inlärningsprojekt med affärspåverkan.

Heldag på plats + 2 digitala genomgångar

Syfte

Kärnan i vårt arbetssätt är vår metod för visuell analys av arbetsuppgifter. Genom en djupgående analys av arbetsroller, uppgifter och ansvarsområden får vi en djup förståelse för exakt vilka färdigheter och kunskaper som krävs för att lyckas. Dessa ovärderliga data utgör själva kärnan i ditt utbildningsinnehåll och säkerställer att det är relevant och i harmoni med de föränderliga kraven på jobbet.

Denna viktiga insikt ger dig möjlighet att skilja på vad som lämpar sig bäst i en lärarledd miljö och vad som passar bäst i en digital inlärningsmiljö.

Resultat

Vårt samarbete kulminerar i ett arbetsuppgiftsschema för din valda roll. Tillsammans med en praktisk riktlinje kommer detta att göra det möjligt för dig att skapa en struktur för att hantera utbildning och resultat för de viktigaste jobben i din organisation.

Är du redo att påbörja din resa mot performance baserad utbildning? Kontakta oss på TicTac Learn och låt oss tillsammans ta oss an en ljusare och mer kunnig framtid!

Agenda

  • Processer för påverkan på lärande
  • Förstå innehåll/kontext
  • Metod för analys av arbetsuppgifter
  • Workshop för att definiera rollen

I denna workshop får kunden välja en roll och tillsammans med befintligt material och generiska arbetsbeskrivningar skapar vi ett arbetsuppgiftsschema för den rollen.

2 separata uppföljningar (digitala) för att slutföra arbetet med arbetsuppgiftsschemat.