Articulate 360 logotyp

Tillgänglighet i Storyline 360 - eLearning

5 timmar självstudier

eLearning-moduler tillgängliga på engelska och tyska. Lämplig för lite mer erfarna användare. Grundläggande kunskaper i Storyline 360 krävs.

Att skapa tillgängligt utbildningsmaterial är en förutsättning för att så många som möjligt ska kunna ta del av lärandet. I den här utbildningen får du veta hur du tar fram lärande utan att skapa onödiga hinder.

Information om produkten

Finns på engelska och tyska. Lämplig för avancerade användare.

5 timmar eLearning (självstudier)

Att kunna erbjuda en inlärningsupplevelse för alla.

I vissa fall är det ett lagkrav, men de flesta instruktionsdesigners tycker det är viktigt att deras digitala kurser kan upplevas av alla, utan hinder.

Tillgänglighet omfattar olika aspekter som man måste ta hänsyn till i författarverktyget. Detta kräver kunskap om vad som kan vara ett hinder och hur man undviker dem.

RESULTAT

Efter utbildningen kommer du att vara medveten om de hinder som kan uppstå beroende på målgrupp och utbildningsinnehåll. Du vet hur man erbjuder tillgängligt innehåll i Storyline 360 genom att göra rätt inställningar och visa lärandeinnehållet. Du får också uppleva skillnaden genom praktiska övningar under utbildningens gång.

Agenda

ditt eLärande

  • Inledning om tillgänglighet i digitalt lärande.
  • Förberedelse av SL-fil.
  • Implementering av tillgängligt utbildningsinnehåll.
  • Testning.
  • Praktisk övning.
  • Ytterligare information.